Chiropraktyka Pierce’a

Chiropraktyka Poznań, fizjoterapeuta, osteopata, masaż, rehabilitacja kręgosłupa

Chiropraktyka metodą Pierce’a to zaawansowana terapia prowadzona na specjalnej kozetce z zapadniami („drop-table”). Pozwala ona wykonywać wyjątkowo dokładną i bezpieczną terapię, nawet w przypadku skomplikowanych problemów odcinka szyjnego kręgosłupa i zrotowanej miednicy. Efektem jest przywrócenie prawidłowej ruchomości kręgów, pracy układu nerwowego, funkcji fizjologicznych oraz wyrównanie miednicy.

Dogłębna analiza specjalnych (funkcyjnych) zdjęć rentgenowskich umożliwia trafne zdiagnozowanie problemów z ruchomością kręgosłupa szyjnego, stanowiących jedną z głównych przyczyn jego chorób. Metoda Pierce’a wyróżnia się bezpieczeństwem ze względu na wykorzystanie specyficznej techniki nastawienia (bez rotacji głowy) oraz specjalną konstrukcję kozetki wyposażoną w bezpiecznik siły manipulacji. Diagnoza opiera się o wnikliwą analizę zdjęć RTG, badanie neurologiczne mięśni i czucia skórnego, badanie palpacyjne całego kręgosłupa i miednicy oraz szczegółowy wywiad i historię choroby.

Dzięki wrysowaniu odpowiednich łuków i linii na kliszy RTG dobrze widoczna jest przyczyna dolegliwości. Już pierwszy zabieg przynosi często duże efekty, jednak organizm często potrzebuje więcej czasu na wdrożenie procesów autoregulacji i samoleczenia.

Przywrócenie funkcji i symetrii ciała powoduje pożądane procesy dekompensacyjne układu ruchu i wyrównujące napięcia wewnętrzne. Stan taki może objawiać się łagodnym uczuciem ciągnięcia lub zmęczenia mięśni, ustępującym do 72 godzin po pierwszym zabiegu. Jest to efekt rozciągania mięśni przykurczonych oraz zmuszeniem do pracy mięśni wcześniej uśpionych i osłabionych.

Dowiedz się więcej – skontaktuj się z chiropraktykiem w Poznaniu!